Root Catalog / พลาสติกใส / PE-001 พลาสติก พีอีใส


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
PE-001
พลาสติก พีอีใส

พลาสติก พีอีใส

 
3500
 

พลาสติก พีอีใส สำหรับทำโรงเรือน ขนาด 0.10 กว้าง 3เมตร ยาว 100 เมตร

ราคาม้วนละ 3,500 บาท

ย้อนกลับ